Kain Na 1

“Ang aklat na ito ay gabaysa pagluluto at nabuo sa tatlo na may iba’t ibang edisyon. Ang Kain Na! at Kain Na! 2, ay parehong tumatalakay sa mga Lutuing Pambahay, na kung saan ang mga resipe ay madaling gawin at sundin. Samantalang ang ikatlong edisyon na KainNa! 3, ay tumutukoy sa mga lutuing internasyonal.

Ang tatlong aklat ay naglalahad ng apat na linggong gabay sa mga lutuin at naglalaman ng mga karagdagang kaalaman sa pagtutugma ng pagkain, nutrisyon, paggamit ng tirangulam, at iba pa.”

SRP: P150

Buy this book at Shopee Mall: Kain Na 1

Leave a Reply

%d bloggers like this: